Il tempio della Concordia. Agrigento, Sicilië

website De Tempel


Markthal
Rotterdam


 • Markthal Rotterdam Archeologie
 • Markthal Bovenbouw 2014
 • Markthal Bovenbouw 2013
 • Markthal Bovenbouw 2012
 • Markthal Rotterdam Techniek
 • Dag van de Bouw 24-5-2014
 • Dag van de Bouw 1-6-2013
 • Markthal Rotterdam Nieuwsberichten
 • Markthal Rotterdam Bouw parkeergarage

 • Homepage

   
  Archeologie
  Expo ‘Middeleeuwen onder de Markthal’
  De Havenloods Zuid 05 jun 2013
  ROTTERDAM - Waar nu de Markthal staat, groeven archeologen in 2009 en 2010 vele honderden voorwerpen uit de Middeleeuwen op. Een deel daarvan is vanaf nu een maand lang te zien in de hal van de Centrale Bibliotheek Rotterdam, tijdens de tentoonstelling ‘Middeleeuwen onder de Markthal’.
  De nieuwe Markthal staat vlakbij de plek waar eens de stad ontstond: aan de dam in de Rotte (nu de Hoogstraat). Al bij de eerste bouwplannen van de Markthal is, voorafgaand aan het graven van de diepe parkeergarage, rekening gehouden met archeologisch onderzoek.

  Rotta en middeleeuws Rotterdam
  Tijdens het onderzoek is een deel van de middeleeuwse stad Rotterdam blootgelegd: de wijk Westnieuwland. Ook is een huisplaats uit de periode 950-1050 onderzocht. Deze maakte deel uit van Rotta, een nederzetting die aan de stad Rotterdam voorafging. De expositie toont talrijke vondsten zoals wapens, gereedschappen, sieraden en keukengerei. Het materiaal geeft een beeld van het dagelijks leven in Rotta en in het middeleeuwse Rotterdam.

  De tentoonstelling
  De tentoonstelling is te zien tot en met 30 juni in de hal van de Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat 110 en is gratis toegankelijk. In verband met de zondagsluiting in de zomermaanden is de Bibliotheek tijdens de tentoonstelling van maandag tot en met zaterdag geopend.


  Bron:
  De Weekkrant
  Middeleeuwse tongschraper gevonden onder Markthal
  04-06-2013 | 17:55
  Rotterdammers uit de Middeleeuwen waren geen viespeuken, stinkerds of smeerpijpen. En dat ondanks het feit dat er toen geen riolering, douche of toilet waren. Dat blijkt uit de archeologische vondsten die zijn gedaan tijdens de bouw van de overdekte Markthal aan de Binnenrotte. Deze voorwerpen worden nu tentoongesteld in de Centrale Bibliotheek.
  Eén van de mooiste opgegraven voorwerpen is een toiletartikel die tegelijk tongschraper, oorlepel en tandenstoker is. Volgens stadsarcheoloog Arnold Carmiggelt gebruikt door de ijdele Rotterdammer: "Het geeft een beeld van de Middeleeuwen dat het niet alleen maar donker, vies en smerig was indertijd."

  Tot 10 meter diepte
  Onder overdekte Markthal huist een ondergrondse parkeergarage. Daardoor konden de archeologen tot op 10 meter diepte opgravingen doen. Dat heeft honderden voorwerpen opgeleverd die het leven in de Middeleeuwen inkleuren.
  "Het bijzondere is dat opgravingen de enige overblijfselen van het middeleeuwse Rotterdam zijn, vanwege het bombardement is bovengronds alleen de Laurenskerk over", zegt archeoloog Carmiggelt.

  Expositie in bibliotheek
  De archeologische vondsten uit de tiende tot en met de vijftiende eeuw zijn de hele maand juni in de hal van de Centrale Bibliotheek te bewonderen. Eén van de bezoekers is onder de indruk: "prachtig en allemaal hier onder de grond gevonden."  Bron: RTVRijnmond

  Schatkamer aan kennis
  In Rotterdam gaan nog steeds heel wat heipalen de grond in. Voordat het bouwen begint, doen eerst archeologen hun werk. Zo ook bij de Markthal aan de Binnenrotte. De vondsten leveren een schat aan informatie op.

  De Markthal verrijst aan de Binnenrotte. Dicht in de buurt waar Rotterdam werd ‘geboren’. Het oudste deel van de middeleeuwse stad ligt ten noorden van de Markthal bij de Hoogstraat. De plek waar rond 1270 een dam in de Rotte werd gelegd.
  Op deze dam verrezen de eerste huizen van de stad. Dat beloofde wat voor de opgravingen in de bouwput. En die belofte kwam uit: de archeologen vonden maar liefst zes terpophogingen uit de tijd van Rotta, de nederzetting die aan de middeleeuwse stad Rotterdam voorafgaat. Rond het jaar 950 arriveerden de eerste bewoners op de locatie van de Markthal. Ze wierpen een terpje op van klei, van 50 centimeter hoog, waarop zij hun boerderijen bouwden. Om droge voeten te houden moesten de boeren het terpje steeds weer ophogen. Nog vijf keer gebeurde dat en elke keer bouwde men er een nieuwe boerderij op.
  Zijn de vondsten straks voor iedereen te bewonderen? Arnold Carmiggelt (hoofd Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam): ‘We doen samen met de projectontwikkelaar ons best om de archeologische vondsten een vaste plek in de Markthal te geven. Het zou mooi zijn als je zonder een kaartje voor een museum te kopen de geschiedenis van de stad kunt zien.’
  Uit: Stadskrant Binnenstad, 16 januari 2013 nummer 3, pagina 5.


  03 januari 2013, afzender gemeente rotterdam, nieuwsbericht
  archeologie en geotechniek
  Een artikel in twee vakbladen belicht de geotechnische kant van de complexe opgraving 'Markthal'.
  Maaike Sier van het BOOR heeft samen met Dick Wilschut (senior adviseur geotechniek bij de gemeente Rotterdam / Stadsontwikkeling) een artikel geschreven over de geotechnische aanpak van de archeologische opgraving onder de Markthal.
  De Markthal staat in het oude hart van de stad, vlakbij de plek waar Rotterdam in 1270 ontstond. Bij het gebouw hoort een vierlaags parkeergarage, en dus was van begin af aan duidelijk dat er archeologische waarden in het geding waren. Het BOOR is al een vroeg stadium betrokken bij de plannen, zodat archeologie goed kon worden ingepast in het bouwproces en de kosten zo laag mogelijk konden worden gehouden.
  Door de krappe planning, de complexe geo-hydrologische situatie, de restanten van funderingen en de ligging in de (historische) binnenstad vergde de opgraving (2009-2010) een bijzondere aanpak. Afstemming tussen archeologen, ontwikkelaars, aannemers, hydrologen en geotechnici was essentieel. Van de specialistische kennis bij het Ingenieursbureau van de gemeente (Stadsontwikkeling) is dan ook veel gebruik gemaakt.
  De aanpak van het Markthal-onderzoek is interessant voor andere archeologen én geotechnici in Nederland. Dick en Maaike hebben daarom hun werkwijze en ervaringen op papier gezet. De vakbladen 'Geotechniek' en 'Archeobrief' wilden het artikel (elk in een eigen versie) graag plaatsen. Voor wie zich (letterlijk en figuurlijk) wil verdiepen in deze materie:
 • Geotechniek nr. 4 2012
 • Archeobrief nr. 4 2012
 • Bron: ROTTERDAM WORLDPORTWORLDCITY
  Gepubliceerd op 20 jun 2012
  De archeologen van BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam) hebben in de bouwput van de Markthal huizen uit de 10e eeuw opgegraven. Het zijn resten van de nederzetting Rotta, de voorloper van Rotterdam. Museum Rotterdam gaf Japanse kunstenaar Ken'ichiro Taniguchi opdracht een sculptuur te maken. De kunstenaar wordt gevolgd tijdens zijn werk, in de opgravingsput en in zijn studio.  Foto: Tempelarchief, 29 december 2010
  De oude funderingspalen worden in een container afgevoerd. De bouwput is inmiddels onder water gezet en zal verder worden ontgraven.
  Dit deel van de nederzetting Rotta is voorgoed verdwenen.


  Foto's: Tempelarchief, 8 december 2010
  Archeologen hebben zware houten funderingspoeren van houten huizen gevonden, afkomstig van de oudste bewoning uit de veertiende eeuw.
  Bron: Uplander op www.skyscrapercity.com  Foto: Topaas, 8 december 2010, skyscrapercity


  Foto: Vliegtuigbouwert, 30 september 2010
  We staan hier bij een kademuur van rond 1400. De archeologen krijgen in totaal 60 dagen om de gehele bouwput te onderzoeken op het niveau van het stempelraam.
  Bron: Vliegtuigbouwert op www.skyscrapercity.com  Foto: Topaas, 3 april 2010, skyscrapercity


  Bron: Markthal Nieuwsbrief 4
  Archeologen houden open dag op de opgraving
  Publicatiedatum 22 maart 2010
  Nederzetting Rotta, de directe voorloper van de stad Rotterdam onderzocht
  Op zaterdag 3 april organiseert Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) een open dag op de opgravingslocatie Markthal gelegen aan de Grotemarkt. Van 10.00 tot 16.00 uur geven archeologen rondleidingen over het opgravingsterrein en zijn de meest recente vondsten te zien. Op meer dan zeven meter onder het straatniveau wordt door de Rotterdamse archeologen een boerderij uit de 10e eeuw opgegraven. De boerderij hoort bij de nederzetting Rotta die voorafging aan de stad Rotterdam.
  De locatie Markthal vormt een belangrijke archeologische locatie in Rotterdam. Vorig jaar werd hier een dijk met huizen vanaf 1300 na Chr. onderzocht. Deze bewoning maakte deel uit van de middeleeuwse stad Rotterdam. Nu gaat het om een boerderij van duizend jaar geleden van de nederzetting Rotta, de directe voorloper van de huidige stad Rotterdam. De bewoners van Rotta waren boeren, ambachtslieden en handelaars. Langs het riviertje de Rotte bouwden zij hun huizen die soms op een terp lagen. Op dit moment wordt een zo'n verhoogde huisplaats opgegraven op de locatie Markthal.
  Het aangetroffen huis is 7,5 m breed en circa 13,5 m lang en is gebouwd met opvallend dikke elzenhouten palen en heeft vlechtwerkwanden. Binnenin het huis waren nog twee ovens en enkele haardplaatsen aanwezig.

  ouweneel archeologie
  De archeologische opgravingsavonturen van Annemarie Ouweneel
  Archeologen leven zich uit in Rotterdam
  Geupload op 18 mrt 2010

  Een schoentje, een kam, een zonnewijzer, een oliekruik en een paar pijlpunten. Het zijn enkele topstukken die uit de grond kwamen tijdens archeologisch onderzoek in het centrum van Rotterdam. Bijna een jaar wordt naast de bouwput voor de overdekte markthal gezocht naar overblijfselen uit de nederzetting Rotta, de voorloper van Rotterdam. Nog vijf weken mogen de archeologen zich uitleven, daarna moeten ze hun werk staken voor de bouw van de Markthal.

  Bron: rtvrijnmond op YouTube
  Middeleeuwen onder nieuwe markthal Rotterdam
  19 september 2009
  Op de plek waar in Rotterdam de nieuwe markthal gebouwd gaat worden, konden bezoekers zaterdag archeologische vondsten bewonderen. Belangstellenden kregen een rondleiding en konden een kijkje nemen in de bouwput aan de Binnenrotte.
  De bouwlocatie ligt in het gebied waar in de 9e eeuw de nederzetting Rotta is ontstaan en waar zich vanaf de 13e eeuw de stad Rotterdam heeft ontwikkeld. Diep in de bodem zijn nog veel sporen aanwezig van zowel de nederzetting Rotta als de middeleeuwse stad Rotterdam.
  Kleine bijzondere vondsten zullen worden geconserveerd en naar verschillende musea gaan. Andere delen, zoals nog overeind staande dijken en muren, worden gesloopt.
  Bron: www.rijnmond.nl
  26-9-2009
  Foto: Topaas, 26 september 2009
  03 december 2012 | afzender gemeente rotterdam | nieuwsbericht

  Op donderdag 29 november 2012 is het eerste BOORrapport over de opgraving bij de Markthal feestelijk uitgereikt.
  In 2009 en 2010 heeft het BOOR in de bouwput van de Markthal in het centrum van Rotterdam resten aangetroffen van de middeleeuwse stad Rotterdam, maar ook van oudere bewoning die aan de stad voorafging. Waar straks de Markthal staat, lagen tussen 950 en 1050 zes opeenvolgende terpen met boerderijen aan de oever van de Rotte. Ze maakten deel uit van de nederzetting Rotta. Over dit dorp zijn de archeologen dankzij het onderzoek veel te weten gekomen, met als resultaat BOORrapport 469.
  Op 29 november reikte Gerben Wigmans (directeur Heel bij Stadsbeheer) het eerste exemplaar van het rapport uit aan wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte) en aan Hans Schröder, directeur van Provast, de ontwikkelaar van de Markthal. In de 'Markthal Experience', het infocentrum naast de bouwput, hadden zich zo'n zestig mensen verzameld om te luisteren naar een lezing van hoofd BOOR Arnold Carmiggelt. Hij schetste de resultaten van de opgraving en de rol van de gemeentelijke archeologie in een complex bouwproject als de Markthal. Een korte animatiefilm van Carolien Bijvoet nam de aanwezigen mee naar het 'Rotterdam' van duizend jaar geleden.
  In het voorjaar van 2013 verschijnt deel twee van het rapport, met daarin de vondsten en sporen uit de vroege fase van de stad Rotterdam.

  Beide wetenschappelijke rapporten vormen straks de basis voor diverse publieksproducten, zoals een populair boekje en een tentoonstelling in de hal van de Centrale Bibliotheek (medio 2013). Daarnaast onderzoekt het BOOR de mogelijkheden om straks in de Markthal zelf permanent aandacht te besteden aan de archeologische vondsten die op die plek zijn gedaan. De wethouder en de directeur van Provast gaven bij de uitreiking aan dat ze veel waarde hechten aan zo'n presentatie.
  Bron: www.rotterdam.nl
  Het uitgraven van de put t.b.v. archeologisch onderzoek door Boor.
  11-6-2009
  Foto: Statendam, 11 juni 2009
   

  webdesign & copyright © 2013 Tempelier


  advertenties