Il tempio della Concordia. Agrigento, Sicilië

website De Tempel


Markthal
Rotterdam


 • Markthal Rotterdam Bouw parkeergarage

 • Markthal Bovenbouw 2014
 • Markthal Bovenbouw 2013
 • Markthal Bovenbouw 2012
 • Markthal Rotterdam Techniek
 • Dag van de Bouw 24-5-2014
 • Dag van de Bouw 1-6-2013
 • Markthal Rotterdam Nieuwsberichten
 • Markthal Rotterdam Archeologie

 • Homepage


   

  1-6-2013 Uitgang parkeergarage

  3-5-2013 Ingang parkeergarage

  Meer foto's van de parkeergarage gemaakt tijdens de Dag van de Bouw 1-6-2013


  In deze video een prachtig verslag van wat ik op deze pagina tot nu van de bouw heb laten zien.


  The making of the Markthal

  Drie fotoverslagen van postlumiere op YouTube
  Pontons in de bouwput van Markthal Rotterdam 16 en 17 december 2010  Na het onderwater zetten van de bouwput waarbij ook het stempelraam onderwater verdween, worden nu pontons te water gelaten waarop straks de kranen komen te staan voor het nat uitgraven van de bouwput.

  Pontons en graafmachines gereed maken voor het uitgraven van de bouwput van Markthal Rotterdam  Vlak voor Kerst 2010 worden pontons en graafmachines gereed gemaakt en getest voor het grote karwei dat direct na de Kerst gaat beginnen: het nat uitgraven van de bouwput van Markthal Rotterdam. Hier komt een vierlaagse ondergrondse parkeergarage. Daar bovenop wordt de markthal gebouwd. De opnames zijn van 22 en 24 december.
  Eerste natontgraving bouwput Markthal Rotterdam  Op 28 december 2010 werd de eerste schep modder uit de ondergelopen bouwput van Markthal Rotterdam naar boven gehaald. De dag ervoor moest eerst het ijs verwijderd worden. Ook 29 en 30 december was dat nodig en werd verder gegaan met ontgraven. Op 3 januari 2011 werd een nieuw systeem getest.


  Foto: Topaas 21 feb 2011

  Geupload op 21 feb 2011 door 010RotterdamNL

  Bron: Facebook Markthal Rotterdam

  Precisiewerkje
  Als men bijna op de bodem van de bouwput is gekomen met het ontgraven, komt men de bovenkant van de heipalen tegen (de “koppen”).
  Met speciaal materieel en met behulp van duikers word het laatste restje grond en slib tussen de paalkoppen ‘weggezogen’.
  Vervolgens zal dat door duikers worden gecontroleerd.
  De paalkoppen moeten namelijk vrij zijn van slib en grond om verder te kunnen met de volgende fase.
  Dit alles bevindt zich dus circa 16 meter onder water in het volstrekt duister, want daglicht dringt niet meer zo diep door het troebele grondwater heen!
  De duikers werken dus grotendeels op de tast en met radiohulpmiddelen. Het nat ontgraven start in januari en duurt ongeveer vijf maanden.
  Hierna volgt de fase van het wapenen en aanbrengen van de onderwaterbetonvloer.
  Bron: Markthal Nieuws No6, januari 2011


  Indikken en afvoeren
  De natte grond die vrijkomt wordt in een drijvende bak geladen waarin deze uit kan lekken. Vanuit de uitlekbak wordt de grond door een overslagmachine op een vrachtwagen geladen en afgevoerd.
  De laatste 11.000 kubieke meter klei en veen wordt door een cutterzuiger uit de kuip naar boven gebracht.
  In samenwerking met Damen Dredging Equipment heeft Martens en Van Oord een omgebouwde DOP pomp in de vorm van een schijfbodemcutter ontwikkeld, waarmee rond de 2,500 heipalen veilig afgegraven kan worden.
  De heipalen hebben een onderlinge tussenruimte variërend van 0.8 tot 2.5 meter. Naast natte grond wordt ook slib uit de bouwput verwijderd. Dit slib wordt ingedikt tot 10 - 12%.
  Nadat de bouwkuip op diepte is gekomen en de laatste slib is verwijderd, wordt een grindlaag aangebracht. De speciaal ontwikkelde vibrocom paal is voorzien van een GEWI anker, waardoor de paal ongeveer 1 meter korter is.
  Op deze wijze wordt de laagdikte waar tussen palen moet worden gegraven geminimaliseerd en wordt kans op schade beperkt.
  Verder heeft Martens en Van Oord voor het schoonmaken van de combiwand een spuitbalk ontwikkeld die onder hoge druk de wanden reinigt.
  Na de ontgraving kan een verlengstaaf worden opgeschroefd, welke in combinatie met onder water te plaatsen wapeningskorven de vloer van de toekomstige parkeergarage te verstevigen en te beschermen tegen de druk van het grondwater.
  Er worden zes duikteams ingezet om de laatste slib te verwijderen, de paalkoppen schoon te maken, de GEWI ankers , de wapening te plaatsen en de onderwatereton te storten.
  In totaal is 16.000 kubieke meter onderwaterbeton gestort in 4 dagen volcontinue, waarmee de parkeergaragebodem is gerealiseerd. 6 weken later, toen het beton uitgehard was, is het water uit de bouwput weggepompt.
  Nadat Martens en Van Oord haar werkzaamheden voltooid heeft, kan begonnen worden met de onderbouw door partner Mobilis. Naar verwachting wordt het gehele project medio 2014 afgerond.
  De feiten op een rijtje:
  De bouwkuip telt:
  11.000 m2 oppervlak
  150.000 m3 grondwerk
  792 drukpalen/GEWI ankers
  1420 trekpalen/GEWI ankers
  122 stalen buispalen met stempelraam
  246 oude (te verwijderen) palen
  550 ton bewapening in stempelraam
  2500 m2 beton in stempelraam
  480 ton wapening in onderwaterbeton
  16.000 m3 onderwaterbeton
  Bron: www.mvogroep.nl


  Over 4 weken wordt er op de plaats waar nu de marktkramen staan een depot gemaakt van betonnen lego blokken
  en word daar het materiaal in gepompt. Daarbij komt ook een installatie te staan die materiaal indikt (water vrij maken ) zodat
  het zo droog mogelijk afgevoerd word.
  In week 34 moet de onderwaterbeton erin (7 dagen lang dag en nacht 16.000m3 beton pompen), dus voor die dan hard is ben je ook
  zo weer een paar weken verder. Maar voor die tijd : uitbaggeren , slib weg zuigen , nieuwe heipalen schoon maken, oude heipalen
  op hoogte afzagen, grind tussen de palen aanbrengen, betonwapening aanbrengen.
  Bron: machinist, 14 februari 2011 op www.skyscrapercity.com  Foto: Statendam, 10 februari 2011


  Foto: Statendam, 10 februari 2011

  Tijdens deze test met wederom wat aanpassingen aan de pomp/snijkop ging het eigenlijk best goed.
  En na een dag proberen en wennen aan deze pomp was zelfs de machinist redelijk positief.
  Bron: machinist, 11 februari 2011 op www.skyscrapercity.com  Foto: Statendam, 25 januari 2011


  Foto: Eric Offereins, 28 januari 2011

  3 foto's: Tempelarchief, 3 januari 2011

  Das boot werd uit het water gehaald omdat ie een touw in de schroef had gevaren, kan niet anders ook met het aantal boeitjes wat er rond drijft.
  Dat nieuwe apperaat is een hydraulisch aangedreven pomp (doppomp) met daar onder een snijkop, deze waren ze aan het testen.
  Als wij klaar zijn met knijpen tot de hijpalen gaat die machine de resterende grond tussen de hijpalen weg "cutteren" en zuigen.
  De fotograaf (met rugzak), is trouwens MvO's huisfotograaf. De rest is projectleider , uitvoerders , assistent uitvoerders, praktikant en de machinist.
  Bron: machinist, 3 januari 2011 op www.skyscrapercity.com


  6 foto's: Tempelarchief, 30 december 2010

  Hallo allemaal,
  Ik ben dit forum al enige tijd aan het volgen met die mooie foto's en denk dat ik hier wel wat uitleg kan geven op wat vragen die ik voorbij zie komen.
  Ten eerste ben ik de machinist van de linkse machine op het lange ponton.
  1. De reden dat we het ijs op laden en weer terug gooien was om ruimte maken voor het manoevreren van ponton en de bakjes en zouden het opslaan tegen de marktplein zodat het kon smelten maar dat zou met deze weersvoorspellingen nog wel lang duren dus werd besloten ze terug te gooien.
  2. De graafmachine zonder bak/grijper gaat vanaf de buitenkant zoveel mogelijk materiaal weg halen zodat wij niet zo kort langs de kant hoeven te komen. En over een week of 3 komt daar nog een machine bij om hem te helpen daarbij.
  3. De witte constructie met de groene drijvers dient er voor om ons te laten zien waar de gaten (12 x 12 mtr) in het betonenraamwerk zitten en komen daar recht boven te liggen. dus een hulpmiddel voor ons.
  4. En ja, wij kunnen op ons pc-scherm de hijpalen percies zien staan en hoe ver ze boven de grond uit steken. en de houten palen worden afgevoerd .
  Tevens komt er voor maandag nog een machine bij die de bakjes gaat lossen op vrachtwagens welke de grond afvoeren naar de "Plas van Heenvliet" om daar opgeslagen te worden.
  We zien trouwens op ons scherm ook percies (op cm nauwkeurig) de stand en diepte van onze graafarm en welke stand de grijper staat en of ie scheef of recht staat.
  Bron: machinist, 30 december 2010 op www.skyscrapercity.com

  Foto: Martens en van Oord. Voorbeeld cabine van een graafmachine voor nat ontgraven.
  4 foto´s hierboven: Tempelarchief, 28 december 2010


  Gepubliceerd op 8 jan 2013 door postlumiere op YouTube
  Op 28 december 2010 werd de eerste schep modder uit de ondergelopen
  bouwput van Markthal Rotterdam naar boven gehaald. De dag ervoor moest eerst
  het ijs verwijderd worden. Ook 29 en 30 december was dat nodig en werd verder
  gegaan met ontgraven. Op 3 januari 2011 werd een nieuw systeem getest.
  De vier foto´s hierboven staan ook op film.  Foto: Tempelarchief, 9 januari 2011


  Gepubliceerd op 6 jan 2013 door postlumiere op YouTube
  Vlak voor Kerst 2010 worden pontons en graafmachines gereed gemaakt
  en getest voor het grote karwei dat direct na de Kerst gaat beginnen:
  het nat uitgraven van de bouwput van Markthal Rotterdam. Hier komt een
  vierlaagse ondergrondse parkeergarage. Daar bovenop wordt de markthal gebouwd.
  De opnames zijn van 22 en 24 december 2010.  Foto: Tempelarchief, 24 december 2010


  Gepubliceerd op 5 jan 2013 door postlumiere op YouTube
  Na het onderwater zetten van de bouwput waarbij ook het stempelraam onderwater verdween,
  worden nu [16 en 17 december 2010] pontons te water gelaten waarop straks de kranen komen te staan voor het nat
  uitgraven van de bouwput.  Foto: Tempelarchief, 14 december 2010

  Bouwput onder water
  Medio december was het graafwerk tot 3 meter onder het stempelraam klaar. Om nog verder droog te kunnen ontgraven, zou er nog meer grondwater moeten worden weggepompt en
  dat zou problemen kunnen geven in de omgeving. Daarom wordt overgeschakeld op een andere methode: het nat ontgraven. Deze fase is inmiddels gestart.
  Daarvoor moest eerst de bouwput vol gepompt worden met water. Door kranen vanaf de kant en vanaf pontons op het water wordt de bouwput verder uitgegraven.
  Dit moet voorzichtig gebeuren, want onder water bevinden zich nog veel zaken die niet meer zichtbaar zijn. De arm van de kraan mag niet het betonnen stempelraam raken.
  Buiten het beschadigden van de machine is het niet wenselijk dat het beton wordt geraakt.
  Het stempelraam wordt namelijk onderdeel van de definitieve constructie en zal tevens dienst gaan doen als onderdeel van de eerste parkeerlaag van de toekomstige parkeergarage.
  Ook bevinden zich nog de oude betonpalen onder water. Al deze palen zijn digitaal ingemeten en de kraanmachinist kan door middel van GPS in zijn cabine zien waar zijn machine zich
  bevindt ten opzichte van deze oude palen. Zo kan hij zorgvuldig de grond weghalen. Er zijn oranje boeien aan de oude palen gemaakt. Dit is niet alleen voor de zichtbaarheid,
  maar daarmee kan de paal uiteindelijk ook uit het water worden getrokken.
  Dit vindt pas plaats als alle grond is ontgraven en de oude paal onder water word ‘afgeknipt’.
  Bron: Markthal Nieuws No6, januari 2011  Foto: Statendam, 10 december 2010

  Na het slaan van 2500 heipalen en het plaatsen van het betonnen stempelraam, startte Martens en Van Oord in de zomer van 2010 met de graafwerkzaamheden.
  ´De bouwkuip heeft een afmeting van 123 bij 90 meter. Om de eerste laag droge grond tot 2,5 meter onder het stempelraam te kunnen ontgraven, zijn op het raam twee zandbanen aangelegd
  waar vanaf de graafmachines de hele bouwput konden ontgraven.´Eind 2010 werd de bouwput gevuld met water waardoor en werd gestart met het afgraven van de natte grond. Hiervoor werd
  een ponton ontworpen en gerealiseerd die ingeklemd ligt tussen de combiwanden en verplaatsbaar is door middel van lieren. Deze lieren staan op constante spanning om de ponton stabiel te houden.
  In totaal wordt er 92.000 kubieke meter natte grond afgegraven.
  Tijdens de graafwerkzaamheden in de bouwput wordt gebruik gemaakt van de meest geavanceerde apparatuur. Om zo nauwkeurig mogelijk te werken, wordt voor de plaatsbepaling gebruik gemaakt van
  zowel het Amerikaanse als het Russische satellietsysteem. Ook zijn de kranen uitgerust met een PDS 2000 machinevolgsysteem dat de bewegingen real time meet en vastlegt om te voorkomen dat de kraan
  en/of het stempelraam beschadigt. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van een object afstand alarm en uit voorzorg zijn de stelen van de kranen tegen beschadiging beschermd.
  Bron: Martens en Van Oord, www.mvogroep.nl

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Foto's 1 t/m 6 Tempelarchief

  Donderdag 2 december 2010. De laatste grond is opgegraven en afgevoerd.
  De eerste oranjedrijvers zijn al in de bouwput gelegd.
  Er is 2 meter grond ontgraven waarmee de fase van het droog ontgraven afgerond is. Volgens planning vóór de jaarwisseling.
  Er kan niet nog dieper water gepompt worden en daarom wordt er in de volgende fase nat ontgraven: de bouwput wordt dan helemaal vol water gepompt.
  Vanaf grote drijvende pontons zal het verder ontgraven ‘nat’ gebeuren om uiteindelijk op de bodem van de toekomstige parkeergarage een dikke laag
  onderwaterbeton te storten. Inmiddels zitten ze dan in de zomer van 2011.
  Het stempelraam verdwijnt onder water zodat die pontons makkelijker kunnen manoeuvreren.
  Bron: Uplander op www.skyscrapercity.com  Foto: Ton Borsboom. Bron: Cobouw 205, 16 november 2010


  Foto: Statendam, 15 oktober 2010


  Foto: Eric Offereins, 11 september 2010


  Foto: Statendam, 2 september 2010 De eerste betonstort! Voor het eeerste deel van het stempelraam


  Foto: Vliegtuigbouwert, 30 september 2010
  Stortschema van het stempelraam. Dit gebeurt dus in vijf fases.
  Vervolgens zal de put nat worden ontgraven tot op de bodem, waar twee meter onderwaterbeton zal worden gestort, alvorens men de put leegpompt.
  Dit verklaart ook het grote aantal heipalen dat is gebruikt, aangezien een groot deel daarvan trekpalen zijn om te zorgen dat de fundering niet door het grondwater omhoog gedrukt zal worden.
  Hierna wordt de parkeergarage opgebouwd en eenmaal op hoogte zal een deel van het stempelraam weer worden afgebroken ten behoeve van de toegangsweg tot de garage
  (aan de kant van Blaak 31). De rest wordt geïntegreerd in de constructie.
  Bron: Vliegtuigbouwert op www.skyscrapercity.com

  Alle palen in de grond
  In de periode februari tot begin juli zijn maar liefst 2.500 heipalen de grond in gegaan. In eerdere nieuwsbrieven hebben we toegelicht wat daar allemaal bij komt kijken. Soms ging het voorspoedig en soms viel het tegen, maar het heipalenscorebord staat nu al geruime tijd op 0. De containerwanden die als geluidsscherm hebben gediend zijn inmiddels weer afgebroken. Er is al gestart met de volgende fase: het uitgraven van de bouwput.

  Het stempelraam
  Na het heiwerk is een laag grond afgegraven. Dit werk is tijdens de vakantie doorgegaan. Momenteel bevindt de bodem van de bouwput zich op ongeveer 5 meter onder het straatniveau. Dit is echter nog niet diep genoeg. Hiervoor moeten eerst diverse voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de grond buiten de bouwput de stalen keerwanden naar binnen drukt. Één van die voorzieningen wordt momenteel gerealiseerd: het stempelraam. Het stempelraam is een raster van betonnen balken, die in twee richtingen tussen de stalen keerwanden lopen. Over het gehele oppervlakte van de bouwput wordt zo een balkenraster van beton gemaakt, dat ervoor zorgt dat de stalen keerwanden niet naar binnen worden gedrukt. Dit stempelraam moet (deels) af zijn alvorens verder te kunnen met ontgraven. Op de foto’s is te zien dat er eerst grote hoeveelheden wapeningsstaal worden neergelegd. Als deze wapening klaar is, worden aan de zijkanten houten schotten vastgemaakt. Daarna wordt hiertussen en rondom de wapeningsstaven beton gegoten.

  Verder ontgraven
  Na enkele dagen is het beton uitgehard en sterk genoeg om tussen en onder de betonnen balken verder te gaan graven. De grond kan nog ongeveer 2 meter dieper ‘droog’ worden uitgegraven. Al die tijd zorgen pompen er voor dat de bouwput droog blijft: De zogenaamde bemalingsinstallatie kan het grondwaterpeil binnen de bouwput nog met deze 2 meter verlagen. Tijdens deze fase van ontgraven zullen in bepaalde delen ook de archeologen van BOOR weer meekijken. Nu is immers de kans om op een dergelijke historisch waardevolle plek zo diep in de bodem te kijken. Als deze 2 meter grond er uit is, is de fase van het droog ontgraven afgerond. We verwachten net vóór de jaarwisseling zo ver te zijn. Er kan niet nog dieper gepompt worden en daarom wordt er in de volgende fase nat ontgraven: de bouwput wordt dan helemaal vol water gepompt. Vanaf grote drijvende pontons zal het verder ontgraven ‘nat’ gebeuren om uiteindelijk op de bodem van de toekomstige parkeergarage een dikke laag onderwaterbeton te storten. Inmiddels zitten we dan in de zomer van 2011. In de volgende nieuwsbrief zullen we uitleg geven hoe dat zal gaan verlopen.

  Groot en veel
  Totale hoeveelheid grond die moet worden ontgraven:
  150.000 m³. Dit komt overeen met ongeveer 1,8 miljoen kruiwagens. Zet je deze achter elkaar, dan heb je een rij van Rotterdam naar Valencia in Spanje.
  Totale hoeveelheid beton voor de parkeergarage : 26.090 m³. Als je daarmee een vloer zou storten van 10 cm dik, dan komt dat oppervlak overeen met de hele gemeente Vlaardingen.
  Totaal gewicht van het wapeningsstaal: 3.687.000 kg. Dat komt overeen met het gewicht van ongeveer 3.200 auto’s van het type VW Golf.
  Bron: Markthal Nieuws No5, september 2010  Foto: Statendam, 21 juli 2010

  Heipaalteller op nul
  09-07-2010, Beerda, Edo
  DEN HAAG - Rotterdam - Het bouwbord met de tekst 'Hoor hier klopt het nieuwe hart van Rotterdam' schreeuwt het uit hoe trots de Rotterdammer op alle nieuwe bouwprojecten moet zijn.
  Maar menig omwonende van de bouwplaats Markthal slaakte een zucht van verlichting toen het gedreun van de heistellingen deze week eindelijk stilviel.
  Sinds een paar dagen staat de 'heipaalteller' die naast het bouwbord is opgesteld op nul. Maar liefst 2500 palen sloeg Voorbij Funderingstechniek het afgelopen half jaar in de 1 hectare
  grote bouwput. Daarbij ging het vooral om 2270 vibro-combipalen, maar er ging ook een aantal stalen buispalen en groutankers en een combiwand de grond in.
  In opdracht van ontwikkelaar Provast bouwt aannemer Mobilis de komende tijd een vierlaagse ondergrondse parkeergarage met 1200 plaatsen. Daartoe ontgraaft Martens en Van Oord
  eerst de bouwput en stort een onderwaterbetonvloer. De boogvormige Markthal die er bovenop komt biedt onderdak aan honderd vaste marktkramen en krijgt diverse winkels in de plint.
  De spectaculaire 40 meter hoge boog bevat 228 appartementen. Het complex wordt volgens plan in 2014 opgeleverd.
  Bron: www.cobouw.nl

  Foto: Statendam, 30 juni 2010


  Foto: Eric Offereins, 26 juni 2010

  Ze brengen hier de werkvloer/bekisting aan van het betonnen stempelraam. (foto Statendam)
  Eerder brachten ze ook al bekisting aan langs de damwand aan de zijde van de Laurenskerk. (foto Eric Offereins)

  De bouwkuip wordt eerst afgegraven tot het -1 niveau. Hier wordt dan een betonnen stempelraam gemaakt voordat verder
  afgegraven wordt tot -4 niveau (ca. 16 meter diep), de bouwkuip staat hierbij onder water.
  Het stempelraam is permanent en zal later onderdeel worden van de vloer op -1.
  Vanwege de grote overspanning van de stempels zal deze bovendien ondersteund worden door kolommen.
  Het betreft stalen buizen die zowel paal (onder de grond) als kolom (boven de grond) zijn en momenteel geslagen worden
  samen met de andere palen.
  Bron: www.skyscrapercity.com  Geupload op 28 jun 2010
  Op de Binnenrotte in Rotterdam is maandagochtend de laatste paal geslagen voor de nieuwe markthal.
  In totaal zijn het afgelopen half jaar zo'n 2500 heipalen de grond in gegaan voor de hal.
  Bron: RTVRijnmond op YouTube


  18 juni 2010

  Foto: Oli4S Nog 100 heipalen te gaan

  3 juni 2010

  Foto: Statendam Nog 493 heipalen te gaan

  28 april 2010

  Foto: Momo1435 Nog 1376 heipalen te gaan

  23 april 2010

  Foto: Statendam 5 heistellingen en nog zo'n 1450 heipalen te gaan

  30 maart 2010

  Foto: Statendam 4 heistellingen en nog zo'n 1750 heipalen te gaan
  Scorebord voor de heipalen
  Publicatiedatum 12 maart 2010
  Inmiddels is het heiwerk voor de Markthal in volle gang. Er zijn nu drie heistellingen actief en medio maart wordt een vierde stelling opgebouwd.
  Het aantal palen dat per dag wordt geheid zal worden bijgehouden op een scorebord dat aan de bouwkeet (zijde Binnenrotte) is bevestigd. Dit bord zal aftellen van de totaal 2300 heipalen. Eind juni moet de nul zijn bereikt!
  De bouwkeet is aan de Binnenrotte geplaatst op poten. Dit is gedaan om de opslag van marktkramen onder de keet mogelijk te maken. Deze staan nu nog op de locatie van Rotta Nova, maar moeten daar weg als de bouw van Rotta Nova gaat beginnen. Wanneer dit plaatsvindt is nog niet bekend.
  Soms lijken alle heipalen op elkaar, maar onder de Markthal komen vier verschillende soorten voor en worden er wel veertien verschillende lengtematen toegepast. De volgende types worden toegepast:
  • Vibrocombinatie palen
  • Vibropalen
  • Stalen buispalen, gevuld met beton
  • Holle stalen buispalen
  Bron: Markthal Nieuwsbrief 4
  10 maart 2010


  Foto: Nexxd Nog 2055 heipalen te gaan

  4 maart 2010


  Foto: Topaas Hier bonkt het hart van Rotterdam

  11 februari 2010


  Foto: Statendam

  30 januari 2010

  Foto: Eric Offereins Pontificaal in beeld de Statendam


  20 januari 2010


  Foto: Statendam

  Heiwerk gaat weer starten
  Ondanks het koude weer zijn in de afgelopen weken de laatste buizen en tussenplanken van de combiwand in de grond gebracht. Daarmee is de wand van de garage rondom compleet. Alleen aan de zijde van de Binnenrotte zijn nog enkele damwandplanken weggelaten, zodat de archeologen hier in deze 'put 4' geen hinder van hebben. Momenteel wordt deze kleine bouwput, die speciaal voor archeologisch onderzoek is, uitgegraven.
  De containerwand aan de zijde van de scholen is inmiddels gereed. Aan de zijde van de Binnenrotte is men hier mee bezig. In het verlengde van deze rij containers komt de bouwkeet te staan.
  Nu de containerwanden gereed zijn, gaat het heiwerk weer starten. De eerste heistelling start waarschijnlijk in de 2e helft van deze week. In de week daarna worden de volgende heistellingen verwacht. Aangezien er veel puin in de ondergrond is aangetroffen, wordt overwogen om een deel van palen 'voor te prikken': met een kleinere heistelling wordt een stalen balk tot circa 10 meter diepte geslagen, om de weg voor de definitieve paal vrij te maken. Als er te grote obstakels worden gevonden, zullen deze moeten worden uitgegraven. Door deze voorbereiding kan het heiwerk zo snel mogelijk gereed zijn.
  Ondertussen wordt er ook gewerkt aan het boren van bronnen voor de bemaling van de bouwput en aan het trekken en afzagen van oude heipalen. De oude heipalen die in de weg stonden voor de combiwand waren eind 2009 allemaal weg. Nu wordt gewerkt aan de oude heipalen die in de weg staan van de nieuwe heipalen. Dit trekken en afzagen gaat nog steeds moeizaam maar vordert gestaag.
  Bron: MarkthalNieuws No3, februari 2010


  7 januari 2010


  Foto: jb_nl 17 december 2009


  Foto: Rob Kaper
  06 november 2009

  Foto: Tempelarchief
  06 november 2009


  Foto: Tempelarchief
  Eerste werkzaamheden voor de bouw van de parkeergarage en de Markthal
  Op 19 oktober is de eerste damwand geplaatst langs het schoolgebouw aan de ds. Jan Scharpstraat, waarbij er tevens een aantal funderingspalen wordt geheid. Deze werkzaamheden duren circa een week en zullen plaatsvinden in de week van de herfstvakantie voor de scholen. Om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken worden zeecontainers geplaatst bovenop deze damwand en de funderingspalen.
  In november start vervolgens het heien van de bouwputwand van de parkeergarage. Deze wand moet zwaarder uitgevoerd worden dan de wand langs de school, omdat de bouwput van de garage veel dieper reikt. Deze wand bestaat uit buispalen en damwand­ planken, een zogenaamde combiwand. Het heien daarvan duurt van november tot februari en wordt uitgevoerd met drie heistellingen.
  Vanaf december tot eind juni worden de funderingspalen, zogenaamde vibrocompalen, geheid. Hiervoor worden eveneens drie heistellingen ingezet.
  Bron: Markthal Nieuws No1, oktober 2009
  20 oktober 2009

  Foto: Tempelarchief
  12 oktober 2009 De laatste damwand wordt verwijderd uit het middengedeelte waar Boor archeologisch onderzoek deed.


  Foto: Tempelarchief
  14 oktober 2009
  De fa Voorbij levert zijn spullen af. Geomet doet nog wat metingen.  Foto: Tempelarchief
  Funderingswerk voor Markthal Rotterdam Vrijdag, 18 September 2009
  In vrijwel alle landen om ons heen bestaan al jaren overdekte foodmarkten waar o.a. vlees, vis en andere verse producten worden verkocht.
  Rotterdam krijgt nu de eerste echte markthal van Nederland, wat een mix moet worden tussen markt, winkels, horeca, appartementen en parkeergarage.
  De Markthal zal worden gebouwd aan de Binnenrotte, vlakbij de Hoogstraat. Het gebied rond deze straat zal een belangrijk winkel-, woon- en uitgaansgebied worden.


  Voorbij Funderingstechniek zal voor dit project, in opdracht van Mobilis, de volgende werkzaamheden uitvoeren:
  • het verwijderen van de oude funderingspalen
  • het afzagen van oude prefab palen
  • het plaatsen van stalen damwand
  • het plaatsen van een combiwand voor de bouwkuip
  • het plaatsen van groutankers
  • het installeren van vibropalen en vibro-combipalen
  • het plaatsen van stalen buispalen
  De bouw zal eind 2009 starten en het complex wordt volgens planning in 2014 opgeleverd.  Bron: Voorbij Funderingstechniek
  6 september 2009

  Foto: Michiel

  26 augustus 2009

  Foto: Tempelarchief

  17 augustus 2009
  Het slaan van de damwand voor de definitieve bouwput is begonnen.
  Daarachter is Blaak 31 in aanbouw. Ook van Provast.

  20090817
  Foto: Tempelarchief

  28 juli 2009
  25-7-2009
  Foto: Statendam


  25 juli 2009
  25-7-2009
  Foto: Eric Offereins   

  webdesign & copyright © 2014 Tempelier


  advertenties